Banjska stena, planina Tara

kozja stena Banjska stena, planina Tara

Banjska stena (poznata i kao Kozja stena) je vidikovac na planini Tari. Nalazi se nalazi na Banjskom točilu pa joj odatle dolazi naziv Banjska stena.
Inače, Banjsko točilo je bilo dugačko 1100 m, od Banjske pa sve do Drine. Točilo je ustvari uvala, korito kojim se se spuštalo seno, drva i sl. materijali sve do Drine. Drvena građa se spuštala do jezera Perućac gde je bilo splavište, i odatle se dalje, splavovima niz Drinu i Savu prevozila sve do Beograda.