Gosti na novosadskom keju

Redovni zimski gosti na novosadskom keju, januar 2009.

Foto: Dejan

novosadski kej Gosti na novosadskom keju

Ostavite komentar na Fejsbuku

(Ukoliko želite da ostavite komentar na ovom portalu za to koristite polje na dnu stranice.
Možete da komentarišete na oba mesta)