Most Slobode – Liberty Bridge (Novi Sad)

FOTO: Dejan

Most Slobode Novi sad Most Slobode   Liberty Bridge (Novi Sad)

Most Slobode slikan sa Dunavca, kod ribarskog ostrva. Jedan od 3 novosadska mosta na Dunavu.
Novembar 2010, Novi Sad (nikon f801s)