Predov Krst, planina Tara

Na krajnjem zapadnom delu Tare, na 1075 m n.v ., nalazi se turistički lokalitet Predov Krst na koji se stiže preko Bajine Bašte i Perućca, kroz uski kanjon rečice Dervente. Predov Krst je ujedno i najudaljeniji i najnepristupačniji deo ove planine.

Predov krst ograničen je jezerom Perućac i granicom sa Bosnom i Hercegovinom. Upravo ovakva zabačena pozicija učinila je da Predov krst ostane najočuvaniji deo planine Tare sa potpuno očuvanim i raznovrsnim biljnim i životinjskim svetom.

predov krst Predov Krst, planina Tara

Planina tara Predov Krst, planina Tara

Tara Predov Krst, planina Tara

Predov krst na Tari Predov Krst, planina Tara

FOTO: Jovan Jarić